+ 31 10 2042220 [email protected]

Privacyverklaring

Privacyverklaring Learning Associates International B.V.

 

Uw persoonsgegevens

Learning Associates International B.V. (LAI), gevestigd aan Adriaen Banckertstraat 14 te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Learning Associates International B.V.
Westerkade 18f
3116 GK Schiedam
+31 10 2042220
[email protected]

LAI verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijf
 • HPE Learner ID
 • Andere voor geboekte trainingen relevante informatie zoals dieetwensen om rekening mee te houden bij de lunchreservering.

Tevens verzamelen we anonieme gegevens over het surfgedrag op onze website www.lai.nl.

LAI verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. LAI verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die zijn verstrekt bij een aanmelding voor een training, workshop, examen en/of consultancy.

LAI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten aan te kunnen bieden aan u
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over uw puntensaldo bij www.channelproof.com
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Delen met anderen

LAI verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Deze partijen zijn hieronder opgesomd.

LearnQuest s.r.o

Om Apple Authorized trainingen aan te kunnen bieden, is LAI contractueel verplicht om gegevens van cursisten te importeren in het web portal van LearnQuest. De gegevens die worden geïmporteerd zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres. LAI heeft met LearnQuest afgesproken dat LearnQuest geen direct contact opneemt met de cursisten.

Hewlett Packard Enterprise (HPE), HPE Press & OnFulfillment

Om HPE Partner Ready trainingen aan te kunnen bieden, is LAI contractueel verplicht om gegevens van cursisten door te geven aan HPE. De gegevens die (middels een e-mailformulier) worden verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf, HPE Learner ID. Om digitale cursusmaterialen aan cursisten aan HPE Partner Ready trainingen te kunnen verstrekken, moet LAI de e-mailadressen van cursisten invoeren op het web portal van HPE Press, of in het geval van Aruba trainingen, op het web portal van OnFulfillment.

LAI gebruikt tevens de volgende mailingprogramma’s om bestaande klanten te benaderen:

Direct Mail

LAI maakt gebruik van de services van het mailingprogramma Direct Mail om meerdere cursisten tegelijkertijd te kunnen bereiken over direct aan trainingen gerelateerde zaken zoals inloggegevens of cursusmaterialen. Direct Mail wordt niet gebruikt voor nieuwsbrieven of andere mailingen. De privacyverklaring van Direct Mail is te lezen via www.directmailmac.com/privacy.

Mailchimp

LAI maakt gebruik van de services van MailChimp voor het zenden van de nieuwsbrief. MailChimp maakt gebruik van zogenaamde ‘web beacons’, kleine transparante, grafische afbeeldingen die registreren of een e-mail geopend is of op een link geklikt is. Middels de door de web beacons verkregen rapportages kan LAI beoordelen of de inhoud van de nieuwsbrief relevant wordt gevonden. Alleen klanten die een training hebben gevolgd of geboekt ontvangen de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uw gegevens kunt aanpassen of u zich kunt afmelden van de nieuwsbrief. De privacyverklaring van MailChimp is te lezen via www.mailchimp.com/legal/privacy.

Gebruik van cookies

LAI gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de dienst Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Door de volgende instellingen maken deze analytische cookies geen inbreuk op uw privacy:

– De ‘aanpassing van de gegevensverwerking’ is geaccepteerd door Learning Associates International B.V.
– Uw volledig IP adres wordt niet meegezonden (IP adressen worden ‘geanonimiseerd’ voordat het adres door Google wordt opgeslagen)
– Het delen van gegevens met Google is uitgezet.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij hebben geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Geautomatiseerde besluitvorming

LAI neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Onder geautomatiseerde besluiten worden besluiten verstaan die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LAI) tussen zit.

Bewaren, aanpassen of verwijderen van gegevens

LAI bewaart informatie over de trainingen en examens die u heeft geboekt en gevolgd om u, wanneer u hiernaar vraagt, ook in de toekomst te kunnen adviseren over passende vervolgtrainingen en zo de juiste dienst aan te kunnen bieden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering ten allen tijde sturen naar [email protected].

LAI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

LAI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].